INVESTORS

INVESTORS

If you want to invest in Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ”the company” or if you are already a shareholder and want to sell or buy shares.

As Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) is not listed on any stock exchange, all trading takes place through the company’s website.

Contact CEO / Sören Alm. soren.alm@dahlmobile.com

If you wish to invest in the company send an email with the following information.

 • Name
 • Social Security number
 • Number of shares you wish to buy
 • Maximum price you wish to pay.

If you wish to sell your existing shareholding send an email with the following information.

 • Name
 • Social Security number
 • Bank account where you want to get the cash
 • Number of shares you want to sell
 • Your price per share.

 

Om du vill investera Då Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ”bolaget” eller om du redan är aktieägare och önskar sälja eller köpa aktier.

Då Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ej är noterat på någon börslista sker all handel genom bolagets websida.

Kontakta VD / Sören Alm. soren.alm@dahlmobile.com

Om du önskar investera i bolaget skicka ett mail med följande uppgifter.

 • Namn
 • Personnummer
 • Antal aktier du önskar köpa
 • Maxpris du önskar betala.

Om du önskar sälja av ditt befintliga aktieinnehav skicka ett mail med följande uppgifter.

 • Namn
 • Personnummer
 • Bankkonto dit du önskar få likviden
 • Antal aktier du önskar sälja
 • Ditt pris per aktie.

Klicka här/ Brev Emission 2022

Klicka här./Prospekt 2022